Nasza Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Sprawdź ofertę

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych – jest to podstawowe opracowanie niezbędne do wykonania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę .
Mapa do celów projektowych jest konieczna do:

 • otrzymania pozwolenia na budowę, rozbudowę i rozbiórkę obiektu
 • wykonania projektu architektoniczno-budowlanego
 • projektu zagospodarowania działki

  Mapy wykonywane przez nas otrzymują państwo w postaci klasycznej (papierowej ) oraz cyfrowej .

Mapy do celów prawnych

Mapy do celów prawnych służą do dokonywania czynności prawnych.
Konieczne są są do:

 • podziału nieruchomości
 • założenia Księgi Wieczystej
 • zasiedzenia nieruchomości,
 • wywłaszczenia nieruchomości,
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • scalenia nieruchomości,
 • celów sądowych

Tyczenie: budynków, sieci, zagospodarowania terenu

Zgodnie z prawem budowlanym wszystkie obiekty: budowle, budynki, które wymagają pozwolenia na budowę, oraz przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne muszą zostać wyznaczone (wymagają wytyczenia geodezyjnego) w terenie przez jednostki służby geodezyjnej, przed rozpoczęciem realizacji.

Wznowienia i ustalania granic

Wznowienie punktów granicznych polega na odszukaniu granic nieruchomości lub w przypadku ich zniszczenia na wznowieniu tych punktów na gruncie.

Podziały geodezyjne nieruchomości

Podziały geodezyjne nieruchomości polegają na wydzieleniu z istniejącej działki ewidencyjnej przynajmniej dwóch nowych działek bez zmiany jej dotychczasowego właściciela.

Rozgraniczenia i wskazania granic nieruchomości

Rozgraniczenia nieruchomości mają na celu ustalenie przebiegu granic spornych poprzez: określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami graficznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Pomiary przemieszczeń i odkształceń

Pomiary elewacji budynków

Nadzór geodezyjny

Jesteś zdecydowany?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie,
dostosowując się do jego potrzeb.